22/07/2024 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn thần nữ
巫山神女

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 14:29

 

Nguyên tác

神女藏難識,
巫山秀莫群。
今宵為大雨,
昨日作孤雲。
散漫愁巴峽,
徘徊戀楚君。
先王為立廟,
春樹幾氛氳。

Phiên âm

Thần nữ tàng nan thức,
Vu Sơn tú mạc quần.
Kim tiêu vi đại vũ,
Tạc nhật tác cô vân.
Tản mạn sầu Ba giáp,
Bồi hồi luyến Sở quân.
Tiên vương vi lập miếu,
Xuân thụ kỷ phân uân.

Dịch nghĩa

Nữ thần giấu mình khó thể biết
Vu Sơn đẹp, hùng vĩ trong đám
Đêm nay làm cơn mưa lớn
Hôm qua là đám mây cô đơn
Tỏa sầu khắp miền Ba giáp
Bồi hồi luyến ái vua Sở
Vua trước đã lập miếu thờ
Cây mùa xuân bao lần hấp thụ khí trời đất.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nữ thần tàng tích nơi đâu
Núi Vu xưa đẹp đứng đầu quần sơn
Hôm qua là đám mây hờn
Làm mưa mù đổ từng cơn đêm này
Giăng giăng khe núi sầu vây
Bồi hồi những mối tình đầy Sở vương
Vua xưa nhớ, lập miếu đường
Cây xuân mấy độ thở hương đất trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Vu sơn thần nữ