20/01/2022 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vận hội

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 19:22

 

Mưa phân vân tuổi chuyển vần cơ mới
Đường bay môi đào vận hội má ngày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Vận hội