03/08/2020 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kể từ mộ lính đi Tây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 01:33

 

Kể từ mộ lính đi Tây,
Tiền Tây không chuộng, bạc Tây không màng.
Ở nhà cơm gạo muối rang,
Bữa ăn có thiếp có chàng mới vui.
Anh ra đi, bỏ mẹ già ai nuôi,
Con thơ nó khóc ngùi ngùi thảm chưa?
Anh ra đi trống đánh cờ đưa,
Con thơ dại dại nói chưa hết lời.
Biết lòng mà có sống đặng ở đời với em.
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kể từ mộ lính đi Tây