25/09/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

16

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:07

 

Chẳng ai chào đời bằng nụ cười
Cuộc đời ở giữa hai câu tiếng khóc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 16