16/08/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu
哭宣城善釀紀叟

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2014 13:21

 

Nguyên tác

紀叟黃泉裏,
還應釀老春。
夜臺無李白,
沽酒與何人?

Phiên âm

Kỷ tẩu hoàng tuyền lý,
Hoàn ưng nhưỡng lão xuân[1].
Dạ đài vô Lý Bạch,
Cô tửu dữ hà nhân?

Dịch nghĩa

Ông lão Kỷ đã xuống suối vàng,
Vẫn còn cất rượu lão xuân.
Ở dưới đó không có Lý Bạch,
Vậy lão bán rượu cho ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông lão Kỷ xuống nơi chín suối
Vẫn làm nghề cất rượu lão xuân
Âm ti Lý Bạch không gần
Vậy ông bán rượu ân cần với ai?
Tuyên Thành nay là huyện Tuyên Châu, tỉnh An Huy.

[1] Tên rượu. Thời xưa, tên rượu thường có chữ "xuân".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu