20/01/2021 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gạo đâu mà nấu nồi mười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 17:43

 

Gạo đâu mà nấu nồi mười,
Tiền đâu mà cưới được người làng Khoai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gạo đâu mà nấu nồi mười