21/05/2022 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau trận lũ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:05

 

Bèo bọt đã trôi xa
Rơm rạ bày lỗ dột
Nhà chưa xếp yên hoà
Tủ sách còn chuột rúc
19-6-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Sau trận lũ