06/12/2021 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 033
山居百詠其三十三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:24

 

Nguyên tác

山居晦跡養真心,
多少狂迷逐外尋。
始信古人言不錯,
無絃琴上孰知音。

Phiên âm

Sơn cư hối tích dưỡng chân tâm,
Đa thiểu cuồng mê trục ngoại tầm.
Thuỷ tín cổ nhân ngôn bất thác,
Vô huyền cầm thượng thục tri âm.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi mai danh dưỡng chân tâm,
Nhiều kẻ lầm mê rong ruỗi tầm,
Mới biết người xưa lời chẳng dối,
Không dây đờn nọ đấy tri âm.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 033