17/07/2024 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi tập thiện hoàn mạn ký
詠史詩集繕完漫記

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2016 15:57

 

Nguyên tác

橐簡生涯亦漫勞,
翛然推遣借吟毫。
連篇多謝華堂富,
絕句終惟石洞豪。
但覺歲餘為餖飣,
敢云舌底有風騷。
醬瓿遼莫誰人覆,
愁獨還如癢自搔。

Phiên âm

Thác giản sinh nhai diệc mạn lao,
Tiêu nhiên thôi khiển tá ngâm hào.
Liên thiên đa tạ Hoa Đường[1] phú,
Tuyệt cú chung duy Thạch Động[2] hào.
Đãn giác tuế dư vi đậu đính,
Cảm vân thiệt để hữu phong tao.
Tương phẫu[3] liêu mạc thuỳ nhân phúc,
Sầu độc hoàn như dưỡng tự tao.

Dịch nghĩa

Sách vở sinh nhai đã nhọc nhằn lắm rồi
Để tiêu khiển ta đành mượn mấy vần thơ
Bài này tiếp bài khác, đa tạ ông nhà giàu đất Hoa Đường
Câu hay tuyệt diệu là ở nơi ông quan Thạch Động
Mới biết năm tháng còn lại nên lo góp nhặt văn chương
Dám nói rằng, dưới lớp ngôn từ có phong nhã hào hoa
Liệu có ai đã đem để bít vò tương hay không
Đọc buồn lại thấy như lấy tay tự gãi đúng vào chỗ ngứa

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Sống nhờ sách bút lắm gian lao
Tiêu khiển đem xem một tí nào
Thơ phú Hoa Đường muôn ý đẹp
Văn chương Thạch Động tuyệt thanh tao
Tuổi nhàn ta góp cho kỳ hết
Ngôn ngữ người còn lắm đẹp sao
Chớ bít vò tương mà phí của
Thơ như gãi ngứa lúc lao đao
[1] Tên hiệu của Phạm Quý Thích, danh sĩ triều Nguyễn. Hoa Đường cũng là quê của ông. Ông có sáng tác 12 thiên Vịnh sử.
[2] Tên hiệu của Phạm Nguyễn Du, danh sĩ triều Nguyễn. Ông có tác phẩm Vịnh sử tuyệt cú viết từ Bàn Cổ đến người Đường Tước.
[3] Vò tương. Dương Hùng, người đời Hán làm sách Thái huyền pháp ngôn. Lưu Hâm giễu rằng: Tôi e người đời sau họ sẽ dùng sách anh bịt vò tương thôi. Vì thế bây giờ mới gọi những sách không hợp với sự yêu thích của đời là “phúc tương phẫu” 覆醬瓿.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Vịnh sử thi tập thiện hoàn mạn ký