05/03/2021 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 4
漁歌子其四

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 13:46

 

Nguyên tác

松江蟹舍主人歡,
菰飯蓴羹亦共餐。
楓葉落,
荻花幹,
醉宿漁舟不覺寒。

Phiên âm

Tùng giang giải xá chủ nhân hoan,
Cô phạn thuần canh diệc cộng xan.
Phong diệp lạc,
Địch hoa can,
Tuý túc ngư chu bất giác hàn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bến nước quán chài tiếng rộn vang,
Cô thuần dùng bữa chính cơm canh.
Lá phong rụng,
Hoa lau tàn.
Ghé quán ngư thuyền chợt lạnh tanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư ca tử kỳ 4