08/12/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Mỗ Thánh Mẫu từ
西姆聖母祠

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 14:47

 

Nguyên tác

曾聞三度生生化,
貞孝先將繫此身。
西姆皇家為後劫,
北山梅氏續前恩。
以完塵夢生男子,
繼養梨民釀古淳。
門外明堂多水聚,
四時花草燭香新。

Phiên âm

Tằng văn tam độ sinh sinh hoá,
Trinh hiếu tiên tương hệ thử thân.
Tây Mỗ[1] Hoàng gia[2] vi hậu kiếp,
Bắc sơn Mai[3] thị tục tiền ân.
Dĩ hoàn trần mộng sinh nam tử,
Kế dưỡng lê dân nhưỡng cổ thuần.
Môn ngoại minh đường[4] đa thuỷ tụ,
Tứ thì hoa thảo chúc hương tân.

Dịch nghĩa

Từng nghe Mẫu trải qua ba độ hoá sinh
Đều lấy chữ hiếu trinh để ràng buộc tấm thân mình
Tại đất Tây mỗ gá vào họ Hoàng là kiếp cuối
Nối lại duyên xưa với Mai sinh ở Bắc sơn
Cho vẹn ước vọng phàm trần sinh ra được một trai
Còn dạy dỗ dân thân gây nên thói tục thuần phác thời thái cổ
Nơi đây minh đường có nhiều thuỷ tụ
Bốn mùa hoa cỏ đèn hương cảnh vật cũng thật tân kỳ

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Từng nghe ba độ hoá sinh
Trước sau đều lấy hiếu trinh giữ mình
Họ Hoàng kiếp cuối rõ rành
Nối duyên xưa với Mai sinh ở đời
Bắc sơn có một con trai
Dạy dân Tây Mỗ theo thời cổ phong
Minh đường nước rộng mênh mông
Bốn mùa hoa cỏ đèn nhang phụng thờ
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010
[1] Nay thuộc xã Hà Thái huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, đền thuộc xóm Bùi Sơn cùng xã.
[2] Họ Hoàng. Mẫu có tên là Hoàng Thị Trinh nay vẫn còn từ đường.
[3] Tức Mai sinh, chồng của Mẫu. Mẫu lấy chồng có một con trai tên là Cổn.
[4] Phía trước, hiện có hồ nước khá rộng. Câu đối ở đền thờ Mẫu tại xóm Bùi Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Tây Mỗ Thánh Mẫu từ