26/05/2022 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết vọng
雪望

Tác giả: Hồng Thăng - 洪昇

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2019 10:42

 

Nguyên tác

寒色孤村幕,
悲風四野聞。
溪深難受雪,
山凍不流雲。
鷗鷺飛難辨,
汀沙望莫分。
野橋梅幾樹,
並是白紛紛。

Phiên âm

Hàn sắc cô thôn mộ,
Bi phong tứ dã văn.
Khê thâm nan thụ tuyết,
Sơn đống bất lưu vân[1].
Âu lộ phi nam biện,
Thinh sa vọng mạc phân.
Dã kiều mai kỷ thụ,
Tịnh thị bạch phân phân[2].

Dịch nghĩa

Trời chiều lạnh thôn vắng
Đồng ruộng nghe gió buồn
Khe sâu khó nhận tuyết
Núi lạnh mây không trôi
Cò diệc bay khó nhận ra
Bãi phẳng và bãi cát khó phân biệt
Mấy cây mai bên cầu quê
Đều là màu trắng lả tả bay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thôn vắng trời chiều lạnh
Đồng không tiếng gió bay
Khe sâu khó nhận tuyết
Núi lạnh chẳng trôi mây
Cò diệc bay không rõ
Bãi, doi nhìn khó hay
Đều mầu trắng lả tả
Cầu nội mấy cây mai
[1] Cảnh mây che núi vì bị khí lạnh bao phủ không lưu chuyển được.
[2] Cực tả về tuyết, cò diệc bay cũng lẫn vào tuyết, cát bãi bồi mờ ảo đi vì tuyết, mấy cây mai bên cầu trong đồng nội cũng lẫn vào tuyết. Nghĩa là bầu trời mặt đất chỉ còn tuyết và tuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Thăng » Tuyết vọng