14/08/2022 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc săn sừng
Cors de chasse

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/05/2022 06:15

 

Nguyên tác

Notre histoire est noble et tragique
Comme le masque d’un tyran
Nul drame hasardeux ou magique
Aucun détail indifférent
Ne rend notre amour pathétique

Et Thomas de Quincey buvant
L’opium poison doux et chaste
À sa pauvre Anne allait rêvant
Passons passons puisque tout passe
Je me retournerai souvent

Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lịch sử ta thật bi thương
Giống như mặt nạ quân vương bạo cường
Không kịch tính hoặc hoang đường
Cũng không chi tiết dửng dưng ơ thờ
Tình ta đừng để lu mờ

Thomas uống rượu đơn sơ một mình
Thuốc phiện ngọt độc khiết tinh
Tội cho Anne đã đem tình ước ao
Mặc cho mọi thứ trôi qua
Anh thường trở lại không xa xôi đành

Kỷ niệm những cuộc săn sừng
Tiếng ồn chết lịm giữa vùng gió lên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Cuộc săn sừng