02/02/2023 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sớm mai trên đường

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2014 10:40

 

Sớm mai trên đường
Có đám cưới gặp đám ma
Người ta bảo nhau trồng cây nhân đức
Chiều về
Người bất hạnh đi cùng người hạnh phúc

Đất nào đất so đá
Đá nào đá cược với vàng
Xa một chút thành vô  tình
Gần một chút có khi vô vọng
Ngày đã ngắn đời chả rộng
Nói điều gì cũng thấy mong manh

Mỗi sớm mai
Bước nhỏ gặp điều lành
Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Sớm mai trên đường