02/10/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những bản balat màu xanh (1)

Tác giả: Eduardas Mieželaitis

Nước: Litva
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 23:14

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng?
Giờ chia ly chưa chia ly chúng mình.
Tóc anh bạc, em thì đầy nhựa sống.

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?...

Đã đến lúc anh lên thuyền xa bến.
Hãy chúc anh may mắn lúc lên đường,
Để thuyền anh được chở đầy cá biển,
Đầy tiếng cười khi quay lại quê hương.

Đã đến lúc anh lên thuyền xa bến...

Nhiều thơ viết về tình yêu chúng ta,
Rằng em sống trong lâu đài hổ phách,
Rằng thuyền anh buồm lộng gió, đi xa,
Xua bóng tối trên đại dương, xua sạch.

Nhiều thơ viết về tình yêu chúng ta...

Anh cần gì? Cần tự do, cần sóng,
Cần mắt em màu hổ phách, mặt trời,
Cần hải âu và khoảng không cao rộng,
Cần con thuyền vững chắc để ra khơi.

Anh cần gì? Cần tự do, cần sóng...

Những khi anh bất chợt bỗng nhớ nhà,
Hay nhớ em, nhớ làng chài ven biển,
Em hãy đứng nhìn chân trời xa xa,
Chắc sẽ thấy thuyền anh đang xuất hiện.

Những khi anh bất chợt bỗng nhớ nhà...

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng?
Giờ chia ly chưa chia ly chúng mình.
Tóc anh bạc, em thì đầy nhựa sống...

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?
Nguồn: Nghịch lý của bàn tay, NXB Lao động - 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduardas Mieželaitis » Những bản balat màu xanh (1)