02/07/2022 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ
秋夜

Tác giả: Trương Vấn Đào - 張問陶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2019 21:20

 

Nguyên tác

破窗風雨夜簫簫,
縠觫收燈伴寂寥。
筆有靈光詩驟得,
胸無奇氣酒空澆。
不狂未必庸人恕,
多病終愁故國遙。
夢繞春明門外路,
冷煙衰柳一條條。

Phiên âm

Phá song phong vũ dạ tiêu tiêu,
Hộc tốc thu đăng bạn tịch liêu.
Bút hữu linh quang[1] thi sậu đắc,
Hung vô kỳ khí tửu không kiêu.
Bất cuồng vị tất dung nhân thứ,
Bệnh chung sầu cố quốc diêu (dao).
Nhiễu Xuân Minh[2] môn ngoại lộ,
Lãnh yên suy liễu nhất điều điều.

Dịch nghĩa

Cửa sổ hư đêm mưa gió sụt sùi
Làm bạn với ngọn đèn thu leo lét trong đêm lặng lẽ
Ngòi bút có sức lạ lùng thơ thành chóng
Lòng không khí mạnh rượu rót uổng
Không cuồng chẳng phải cần người tha thứ
Nhiều bệnh chỉ buồn vì nỗi quê xa
Mơ quanh con đường ngoài cửa Xuân Minh
Sương lạnh làm mọi cành liễu úa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Song hỏng đêm mưa gió chẳng cài
Đèn thu leo lét bạn đêm dài
Tài hay bút có thành thơ chóng
Khí lạ lòng không uổng rượu say
Chẳng mượn người tha không cuồng loạn
Ốm buồn quê cũ nhớ mong hoài
Xuân Minh mơ quẩn quanh ngoài cửa
Sương lạnh làm bay lá liễu gầy
[1] Ánh sáng lạ lùng, đây chỉ tài hoa.
[2] Phía đông thành Trường An nhà Đường có ba cửa, cửa giữa gọi là Xuân Minh môn. Sau dùng để chỉ tên khác của kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vấn Đào » Thu dạ