29/06/2022 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà hoả viếng Bộ Văn hoá Giáo dục

Tác giả: Nguyễn Vỹ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 00:21

 

“3 giờ chiều ngày 29-9, thình lình có lửa phát cháy dữ dội tại từng lầu 4 của Bộ Văn hoá Giáo dục ở số 7, đường Thống Nhất. Một lúc sau, đội Cứu hoả đến đàn áp được ngọn lửa…”

Nghe tin trên đây đăng trong các nhật báo Sài Gòn Diệu Huyền[1] tức giận mắng bà Hoả:


Bá ngọ bà thần Hoả
Dám đốt Bộ Văn hoá,
Hả?
Để ông Tổng Uỷ viên
Hết hồn… sợ tá hoả!
Hả?
Đốt đâu không giỏi đốt
Lại đốt Bộ Văn hoá,
Hả?
Nơi óc não tài hoa,
Toàn Thi hào, Thi bá,
Hả?
Nơi tụ họp tao nhã
Của các đại ký giả
Của các đại văn nhân
Và các đại học giả,
Sao dám đốt ra tro,
Láo thế, bà thần Hoả,
Hả?
Bốn ngàn năm văn hoá
Lừng lẫy Đông Nam Á
Có người Tổng Uỷ viên
Tài cao như Hy Mã,
Trí rộng như biển cả,
Hả?
Đại diện nước Việt Nam,
Thật là đại danh giá,
Hả?
Vậy mà dám đốt càn,
Xạc-cờ-rê-cu-son cái bà Hoả!
Hả?
Đăng trên Tạp chí Phổ thông số 201, ngày 15-10-1967.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
[1] Một bút danh của tác giả dùng khi viết báo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vỹ » Bà hoả viếng Bộ Văn hoá Giáo dục