01/11/2020 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 23:28

 

Nguyên tác

江雲垂野雪如簁,
閏歲春來特地遲。
倒盡酒壺終日醉,
臥聽兒誦半山詩。

Phiên âm

Giang vân thuỳ dã tuyết như ty,
Nhuận tuế xuân lai đặc địa trì.
Đảo tận tửu hồ chung nhật tuý,
Ngoạ thinh nhi tụng Bán Sơn[1] thi.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Mây phủ đồng sông tuyết đổ cơn
Năm nhuần xuân mới đến chậm hơn
Nghiêng rót hết bình say suốt buổi
Nằm nghe con đọc thơ Bán Sơn
[1] Vương An Thạch cuối đời bị mất chức về ẩn cư tại Bán Sơn, Giang Ninh, lấy tên hiệu Bán Sơn, làm loại thơ thất ngôn, tả cảnh tả tình rất bi tráng, được gọi là Bán Sơn thi, còn có tên Vương Kinh Công thể 王荊公體.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Xuân tuyết