09/12/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ
殘春獨來南亭因寄張祜

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:51

 

Nguyên tác

暖雲如粉草如茵,
獨步長堤不見人。
一嶺桃花紅錦黦,
半溪山水碧羅新。
高枝百舌猶欺鳥,
帶葉梨花獨送春。
仲蔚欲知何處在,
苦吟林下拂詩塵。

Phiên âm

Noãn vân như phấn thảo như nhân,
Độc bộ trường đê bất kiến nhân.
Nhất lĩnh đào hoa hồng cẩm uất,
Bán khê sơn thuỷ bích la tân.
Cao chi bách thiệt do khi điểu,
Đới diệp lê hoa độc tống xuân.
Trọng Uý[1] dục tri hà xứ tại,
Khổ ngâm lâm hạ phất thi trần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ như đệm mây thơm mùi phấn
Đến trường đê chẳng nhận thấy người
Hoa đào đầu núi hồng tươi
Nửa khe sơn thuỷ biếc ngời lụa xanh
Chim khướu hót tranh dành chúng điểu
Hoa lê còn níu kéo xuân tàn
Nơi nao Trọng Uý về ngang
Dưới rừng ngâm khổ rớt tràn bụi thơ
[1] Tức Trương Trọng Uý 張仲蔚, người ở ẩn đất Bình Lăng 平陵.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ