18/10/2021 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con ơi nhớ lấy câu này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:55

 

Con ơi, nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan!
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con ơi nhớ lấy câu này