05/12/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 21:32

 

Nguyên tác

仲夏流多水,
清晨向小園。
碧溪搖艇闊,
朱果爛枝繁。
始為江山靜,
終防市井喧。
畦蔬繞茅屋,
自足媚盤餐。

Phiên âm

Trọng hạ lưu đa thuỷ,
Thanh thần hướng tiểu viên.
Bích khê dao đĩnh khoát,
Chu quả lạn chi phiền.
Thuỷ vi giang sơn tĩnh,
Chung phòng thị tỉnh huyên.
Huề sơ nhiễu mao ốc,
Tự túc mị bàn xan.

Dịch nghĩa

Giữa mùa hè, nước chảy nhiều,
Buổi sáng trong mát đi về khu vườn nhỏ.
Suối biếc rộng lềnh bềnh thuyền trôi,
Trái đỏ chín đầt trên cành.
Mới đầu cốt làm cho non nước yên,
Sau là chống việc ồn ào nơi xóm làng.
Luống rau vòng quanh nhà,
Đủ để cung cho bữa ăn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Giữa hè nước chảy nhanh,
Sớm mai ra vườn nhỏ.
Thuyền chèo thoáng khe xanh,
Cành nhiều chín trái đỏ.
Trước muốn yên nước non,
Sau ngừa làng xóm ngó.
Luống rau vòng quanh nhà,
Bữa ăn thật vừa đủ.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Viên