24/07/2024 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1
佐還山後寄其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 07:06

 

Nguyên tác

山晚浮雲合,
歸時恐路迷。
澗寒人欲到,
村黑鳥應棲。
野客茅茨小,
田家樹木低。
舊諳疏懶叔,
須汝故相攜。

Phiên âm

Sơn vãn phù vân hợp,
Qui thì khủng lộ mê.
Giản hàn nhân dục đáo,
Thôn hắc điểu ưng thê.
Dã khách mao từ tiểu,
Điền gia thụ mộc đê.
Cựu am sơ lãn thúc,
Tu nhữ cố tương huề.

Dịch nghĩa

Núi vào buổi chiều mây mờ phủ kín,
Lúc về sợ cháu bị lạc đường.
Suối lạnh người muốn tới,
Thôn xóm tối om chim mong đậu.
Khách nơi nhà quê nhà tranh nhỏ xíu,
Nhà ruộng cây thấp lè tè.
Người chú này của cháu có thói lười bê tha,
Cháu nên cố gắng mà chịu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi chiều mây phủ kín,
Lúc về sợ lạc đường.
Suối lạnh người muốn tới,
Xóm tối chim ưa dừng.
Mái tranh nhỏ, khách ruộng,
Cây thấp tè, nhà nông.
Chú vốn lười biếng cũ,
Cháu cố mà nhịn nhường.
(Năm 759)

Đỗ Tá 杜佐 là cháu của tác giả, đã giúp ông bước đầu định cư ở Tần Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1