03/08/2021 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn, vui

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2017 17:09

 

Sum vầy vừa đấy đã đơn côi
đắng chát xen trong vị ngọt bùi
cái được nhủ đừng quên cái mất
em buồn không khi anh chơi vơi
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Buồn, vui