05/06/2023 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ nhất tổ phái Trúc Lâm giảng thiền

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 18:57

 

Một vị tăng hỏi bậc chân tu: "Bạch Thầy,
                          thế nào là Phật?"
Người đáp: "Chấp theo lối cũ là không đúng!"
Lại hỏi: "Thế nào là Pháp?"
Người đáp: "Chấp theo lối cũ là không đúng!"
Hỏi tiếp: "Vậy thế nào là Tăng?"
Người phủi tay, cười: "Chấp theo lối cũ
                          là không đúng!".
              
                 *

Bảy trăm năm sau, tôi hành hương lên Yên Tử
Đêm - nằm mơ thấy Phật.
Nhớ chuyện xưa, bèn hỏi: "Bạch Thầy, việc đời
                            thế nào là đúng?"
Người ngậm ngùi: "Chấp theo lối cũ là không đúng!"
Lại hỏi: "Thế nào là hạnh phúc trần ai?"
Người bèn cười to: "Chấp theo lối cũ là không đúng!"
Hỏi tiếp: "Vậy thế nào là Thơ?"
Người lại phủi tay: "Chấp theo lối cũ
                             là không đúng!".
2008

Đức Vua Trần Nhân Tông (1258–1308), vị vua anh minh và thông tuệ bậc nhất triều Trần, hai lần lãnh đạo toàn dân ta đánh thắng giặc Nguyên – Mông, sau đi tu, sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà Người được tôn vinh là Vị Tổ thứ Nhất. Giai thoại trên đây về việc Người trả lời và giải thích cho các môn đệ về Phật, Pháp, Tăng, đã được chép lại nguyên văn như vậy trong sách của môn phái Trúc Lâm.

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Đệ nhất tổ phái Trúc Lâm giảng thiền