02/02/2023 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 08

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:21

 

Soi cho cũng biết ý là người,
Chẳng tiếc thân danh, luống sợ cười.
Ba cõi may dầu in lại cũ,
Đôi tròng trông đã thấy không ngươi.
Ngọc lành nhiều vết coi không lịch,
Thợ vụng ít màu nhuộm chẳng tươi.
Đứa dại trót đời, già cũng dại,
Lựa là tuổi mới một đôi mươi!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 08