05/06/2023 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 08:41

 

Không chịu già nua
Khát miền hương sắc
Nụ trồi xanh biếc
Thoát xác trào lên
Không gian bỗng dọi sấm rền
Mùa xuận

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mùa xuân