09/12/2022 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Viên học sĩ Thượng Đô thi vận
次袁學士上都詩韻

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:55

 

Nguyên tác

曉日夾雲樹,
春風吹雪山。
飛鷹玄兔磧,
飲馬白狼灣。
寶帶吳鉤迥,
金矛漢節閒。
將軍萬里外,
不怕二毛斑。

Phiên âm

Hiểu nhật giáp vân thụ,
Xuân phong xuy tuyết san.
Phi ưng Huyền Thố[1] thích,
Ẩm mã Bạch Lang[2] loan.
Bảo đái Ngô câu huýnh,
Kim mâu hán tiết nhàn.
Tướng quân vạn lý ngoại,
Bất phạ nhị mao ban.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây sương mặt trời chiếu sớm,
Núi tuyết gió xuân thổi ngang.
Ưng bay xuyên bãi Huyền Thố,
Ngựa dừng uống vũng Bạch Lang.
Đai ngọc Ngô câu sáng tỏ,
Mâu vàng tiết hán rỡ ràng.
Tướng quân xuất chinh vạn dặm,
Ngại gì tóc trắng lổ loang.
Thượng Đô 上都 còn có tên là Khai Bình 開平, năm 1256 được Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt 忽必烈 lệnh Lưu Bỉnh Trung 劉秉忠 xây để làm kinh đô và năm 1260 lên ngôi tại đây, năm 1263 hạ chiếu thăng Khai Bình làm Thượng Đô, hiện thuộc khu Tích Lâm Quách Lặc Minh 錫林郭勒盟 (Xilingol League) thuộc Nội Mông.

[1] Sa mạc phía đông tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, xưa có thành Huyền Thố thiết lập năm Nguyên Phong thứ 3 (108 tr.CN) đời Hán Vũ Đế.
[2] Vũng sông nay là Đại Lăng hà 大凌河, ở tỉnh Liêu Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Thứ Viên học sĩ Thượng Đô thi vận