26/06/2021 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh mãi mãi bí huyền và mới lạ”
“Ты всегда таинственный и новый”

Tác giả: Anna Akhmatova - Анна Ахматова

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 01/06/2007 10:24

 

Nguyên tác

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.

Bản dịch của Tạ Phương

Anh mãi mãi bí kỳ và mới lạ,
Khiến ngày ngày em mê mết nghe theo,
Nhưng tình anh, khắc nghiệt bấy, người yêu,
Là thử thách như thép tôi trong lửa.

Anh cấm em không được hát, được cười,
Cả cầu nguyện - từ lâu rồi cũng thế!
Em chỉ cần duy nhất một anh thôi,
Mọi điều khác có gì đâu đáng kể.

Vậy, lạ xa với cả trời cả đất,
Em sống đây và chẳng thể hát thêm,
Dường như bởi từ thiên đường hay địa ngục
Anh đã tước hồn phóng khoáng của em.
12-1917

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna Akhmatova » “Anh mãi mãi bí huyền và mới lạ”