22/01/2022 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 24/10/2008 23:44

 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều ra đứng ngõ sau