25/07/2021 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương đạo
洛陽道

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 11:22

 

Nguyên tác

大道直如髮,
春日佳氣多。
五陵貴公子,
雙雙鳴玉珂。

Phiên âm

Đại đạo trực như phát,
Xuân nhật giai khí đa.
Ngũ Lăng quý công tử,
Song song minh ngọc kha.

Dịch nghĩa

Đường lớn chạy đi thẳng tắp,
Ngày xuân nhiều khí trời đẹp.
Những công tử quyền quý ở Ngũ Lăng,
Cưỡi ngựa đi song song, tiếng ngọc kêu loang xoang.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường lớn vút thẳng tắp
Tiết xuân ấm rộn ràng
Ngũ Lăng quý công tử
Sóng ngựa, nhạc ngọc vang...
Tên bài thơ còn được chép là Lạc Dương đạo hiến Lữ tứ lang trung 洛陽道獻呂四郎中.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Lạc Dương đạo