09/08/2022 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Ân Hiệp Luật
寄殷協律

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:20

 

Nguyên tác

五歲優遊同過日,
一朝消散似浮雲。
琴詩酒伴皆拋我,
雪月花時最憶君。
幾度聽雞歌白日,
亦曾騎馬詠紅裙。
吳娘暮雨蕭蕭曲,
自別蘇州更不聞。

Phiên âm

Ngũ tuế ưu du đồng quá nhật,
Nhất triêu tiêu tản tự phù vân.
Cầm thi tửu bạn giai phao ngã,
Tuyết nguyệt hoa thì tối ức quân.
Kỷ độ thính kê ca bạch nhật,
Diệc tằng kỵ mã vịnh hồng quần.
Ngô nương mộ vũ tiêu tiêu khúc,
Tự biệt Tô Châu[1] cánh bất văn.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lo chơi năm tuổi, thuở nào qua,
Như đám mây trôi tan tác mà.
Thơ, rượu, đàn rong, quên tớ nhỉ,
Tuyết, hoa, trăng dãi nhớ người xa.
Báo ngày mấy độ nghe gà gáy,
Người đẹp từng ngâm, cưỡi ngựa qua.
Khúc lạnh chiều mưa, Ngô nữ dạo,
Tô Châu dời chỗ biết sao nghe.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Có bản chép là "Giang Nam" 江南.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ký Ân Hiệp Luật