26/11/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp sư ni [Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 15:20

 

Giữa đường nay gặp gánh tương tư,
Nửa ngỡ là quen, nửa lại ngờ.
Mở nón hoá ra người cũ thực,
A di đà Phật! Chị mình dư?
Bản Nôm của cụ Nguyễn Tắc Hạm ở làng Yên Đổ chép tiêu đề là Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác (Giữa đường gặp sư ni làm đùa).

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Gặp sư ni [Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác]