30/03/2023 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viện trung mai hoa

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 01:27

 

Quần phương chẳng nhoẻn đua nghìn nụ,
Hoa quốc Xuân riêng chiếm một cành.
Đình viện âm thầm hương ngát kín,
Ngoài kia con bướm khéo loanh quanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Viện trung mai hoa