06/07/2020 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta chẳng đặng sum vầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:22

 

Đôi ta chẳng đặng sum vầy,
Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương!
Khảo dị:
Đôi ta chẳng đặng sum vầy,
Khác nào chim nhạn lạc bầy kêu sương!
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta chẳng đặng sum vầy