03/10/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô mạc già - Khuê oán
蘇幕遮-閨怨

Tác giả: Đào thị - 陶氏

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2007 19:35

 

Nguyên tác

與君別,
情易許。
執手相將,
永遠成鴛侶。
一去音書千萬里。
望斷陽關,
淚滴如秋雨。

到如今,
成間阻。
等候郎來,
細把相思訴。
看著梅花花不語。
花已成梅,
結就心中苦。

Phiên âm

Dữ quân biệt,
Tình dị hử.
Chấp thủ tương tương,
Vĩnh viễn thành uyên lữ.
Nhất khứ âm thư thiên vạn lý.
Vọng đoạn Dương Quan,
Lệ trích như thu vũ.

Đáo như kim,
Thành gian trở.
Đẳng hậu lang lai,
Tế bả tương tư tố.
Khán trước mai hoa hoa bất ngữ.
Hoa dĩ thành mai,
Kết tựu tâm trung khổ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cùng chàng sẽ phải phân ly
Tình em nào có nhẹ vì thế đâu
Nắm tay ước nguyện cùng nhau
Uyên ương mãi mãi thành đôi tương nghì
Phải chăng mỗi một lần đi
Là ngàn vạn dặm trường kỳ cách xa
Dương Quan cuối mắt nhạt nhoà
Mưa thu như lệ em pha nỗi buồn

Không gian cách trở nấu nung
Chờ chàng trở lại tỏ cùng chàng hay
Tương tư ôm ấp vơi đầy
Hỏi hoa mai, chẳng tỏ bày thiết tha
Mai tàn kết những hột già
Tim em trái đắng khổ qua kết thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào thị » Tô mạc già - Khuê oán