08/10/2022 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư Tử câu ký Triệu viên ngoại, Bùi bổ khuyết
魚子溝寄趙員外裴補闕

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 13:53

 

Nguyên tác

欲逐淮湖上,
暫停魚子溝。
相望知不見,
終是屢回頭。

Phiên âm

Dục trục Hoài hồ thượng,
Tạm đình Ngư Tử câu.
Tương vọng tri bất kiến,
Chung thị lũ hồi đầu.

Dịch nghĩa

Lòng muốn theo ra sông Hoài,
Lại tạm dừng ở lạch Ngư Tử.
Ngoái trông theo, biết rằng chẳng thấy được,
Nhưng cũng cứ ngoái đầu mãi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng muốn theo ra sông Hoài thuỷ
Lại tạm dừng Ngư Tử lạch con
Ngoái đầu chẳng thấy vẫn dòm
Vẫn còn ngó mãi chiều hôm mới về
Ngư Tử là lạch nhỏ dẫn ra sông Hoài lớn. Các quan họ Triệu và họ Bùi thân thế không rõ.

[] Tên sông bắt nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông qua các tỉnh An Huy, Giang Tô ra biển đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Ngư Tử câu ký Triệu viên ngoại, Bùi bổ khuyết