26/11/2020 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02
永王東巡歌其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 27/10/2012 15:16

 

Nguyên tác

三川北虜亂如麻,
四海南奔似永嘉。
但用東山謝安石,
為君談笑靜胡沙。

Phiên âm

Tam xuyên[1] Bắc lỗ[2] loạn như ma,
Tứ hải nam bôn tự Vĩnh Gia[3].
Đãn dụng Đông Sơn Tạ An Thạch[4],
Vị quân đàm tiếu tĩnh Hồ sa.

Dịch nghĩa

Giặc Bắc tràn vào Tam Xuyên, loạn tựa yêu ma
Khắp chốn bỏ cửa thành Nam chạy giặc giống thời Vĩnh Gia.
Giá (như ta) được dùng như Tạ An Thạch ở Đông Sơn,
Vì Vua sẽ dẹp loạn cát bụi giặc Hồ.

Bản dịch của Ngao_0p

Tam Xuyên giặc tràn loạn yêu ma,
Người trốn thành Nam ngỡ Vĩnh Gia.
Như Tạ Đông Sơn, chừng có thể,
Vì vua, ta quét cát Hồ ra.
[1] Tức Lạc Dương có ba con sông lớn là: Hoàng Hà, Lạc Hà và Y Hà.
[2] Chỉ quân của An Lộc Sơn.
[3] Năm Vĩnh Gia thứ 5 nhà Tây Tấn (311). Vua của nước Hán Triệu là Lưu Thông (Vũ Đế) sai con mình là Lưu Diệu tấn công thành Lạc Dương. Lạc Dương thất thủ, lính Hán Triệu phá được cửa Nam tiến vào giết chết hơn ba vạn quân dân Lạc dương. Thiên hạ chạy loạn táo tác. Câu này Lý Bạch so sánh vào thời điểm quân An Lộc Sơn vào thành Lạc Dương cũng giống như cuộc chiến loạn thời Vĩnh Gia.
[4] Tạ An (320-385) hiệu là An Thạch, sống vào đời Đông Tấn. Thời trẻ ông từng là nhân sĩ, sau đó ở ẩn suốt 16 năm ở Đông Sơn, năm 40 tuổi được mời mãi mới ra giữ chức Thừa tướng, xây dựng chính sách an dân "Trấn chi dĩ tĩnh" giữ cho nhà Đông Tấn cục diện yên ổn trong nhiều năm. Về sau công danh ông lớn quá khiến vua nghi kỵ, Tạ An phải lánh sang Nghiêm Lăng lánh nạn. Ông mất vì bệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02