25/03/2023 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 3
田園樂其三

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/10/2009 02:34

 

Nguyên tác

採菱渡頭風急,
策杖西村日斜。
荇樹彈邊漁父,
桃花源裏人家。

Phiên âm

Thái lăng độ đầu phong cấp,
Sách trượng Tây thôn nhật tà.
Hạnh thụ đàn biên ngư phủ,
Đào hoa nguyên lý nhân gia.

Bản dịch của Phụng Hà

Hái ấu cập bờ, gió lên gấp,
Thôn Tây chống gậy ngắm chiều tàn.
Ngư ông ngồi kế cây đàn hạnh,
Bên suối Đào Hoa nhà mấy gian.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 3