09/12/2021 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ nhà thơ Quang Dũng

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 20:37

 

Làng tôi bao khách thập phương về
có Tây Tàu sang hèn đủ cả
làng cổ tích
con đường gạch nghiêng, bình vôi gốc đa

Có người về quay phim chụp ảnh
người có tuỳ tùng xủng xoảng súng gươm
người diễn thuyết đình làng
những chiếc ô tô bóng loáng
áo quần thơm nguyên hoa hương bốn phương...

Vậy mà tôi lại nhớ
ông đã về làng tôi
với chiếc xe đạp cà tàng
với chiếc chõng tre cũ càng ông ngồi ngả mũ lá
hai tay ông đón bát nước chè xanh mà mẹ tôi mời
mắt ông mộng mơ một màu hiệp khách
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Nhớ nhà thơ Quang Dũng