02/12/2022 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi chàng đọc sách Hán Vương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:31

 

- Hỡi chàng đọc sách Hán Vương,
Ai câu sông Vị, ai cày Lạch Sơn[1]?
- Anh đây học sách Hán Vương,
Tín câu sông Vị, Thuấn cày Lịch Sơn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cũng là Lịch Sơn, nghĩa đen là núi Sỏi. Tương truyền vua Thuấn, một vị vua truyền thuyết ở Trung Quốc thường đi cày ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi chàng đọc sách Hán Vương