25/09/2021 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

13

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 13:13

 

Tha hương giữa làng xóm
Đơn côi ngay nhà mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 13