07/10/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Chiến than
過戰灘

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 22:23

 

Nguyên tác

沱水泝舟礙磧灘,
戰灘又是十分難。
水聲咆哮千牛吼,
石筍嶙峋萬甲攢。
蛇陣蜿蜒紆岸渚,
熊師隱見疊崗巒。
聖朝登秩多年歲,
憑仗威靈奠泰盤。

Phiên âm

Đà thuỷ tố chu ngại trách than,
Chiến than hựu thị thập phân nan.
Thuỷ thanh bào hạo thiên ngưu hống,
Thạch duẩn lân tuân vạn giáp toàn.
Xà trận uyển duyên vu ngạn chử,
Hùng sư ẩn hiện điệp cương loan.
Thánh triều đăng trật đa niên tuế,
Bằng trượng uy linh điện thái bàn.

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ

Thuyền ngược sông Đà thác khó lên,
Đến nơi thác Chén khó khăn thêm.
Nước reo sùng sục như trâu rống,
Đá mọc lô xô tựa mũi tên.
Trận thế rắn bò sông uốn khúc,
Đoàn quân gấu dữ núi như nêm.
Miếu thiêng bao thuở vinh phong đó,
Phù bộ non sông được vững bền.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Quá Chiến than