03/12/2021 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ
秋登蘭山寄張五

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 07:19

 

Nguyên tác

北山白雲裡,
隱者自怡悅。
相望始登高,
心隨雁飛滅。
愁因薄暮起,
興是清秋發。
時見歸村人,
平沙渡頭歇。
天邊樹若薺,
江畔洲如月。
何當載酒來,
共醉重陽節。

Phiên âm

Bắc sơn bạch vân lý,
Ẩn giả tự di duyệt.
Tương vọng thí đăng cao,
Tâm tuỳ nhạn phi diệt.
Sầu nhân bạc mộ khởi,
Hứng thị thanh thu phát,
Thời kiến quy thôn nhân.
Sa hành độ đầu yết.
Thiên biên thụ nhược tề,
Giang bạn châu như nguyệt,
Hà đương tái tửu lai,
Cộng tuý trùng dương[1] tiết.

Dịch nghĩa

Núi Bắc trong đám mây trắng
Kẻ ở ẩn tự mình vui thú
Lúc lên cao rồi nhìn nhau
Lòng theo cánh chim bay xa mất
Sầu theo chiều bàng bạc lại
Hứng theo mùa thu trong trẻo đến
Có lúc thấy người trong thôn trở về
Đi qua bãi cát đến đầu bến nghỉ chân
Mé chân trời cây mọc xanh rì như rau
Bên cạnh sông gò cát trắng như mặt trăng
Sao không đem rượu lại đây
Cùng nhau uống say trong ngày tiết trùng dương

Bản dịch của Hải Đà

Núi cao mây trắng giăng đầy
Người u cư sống tháng ngày ung dung
Lên non nhìn xuống mịt mùng
Gửi lòng theo cánh nhạn trùng bay xa
Sầu nghiêng nghiêng bóng chiều tà
Trời thu biếc ngọc chan hoà ý thơ
Ai về thôn xóm thẫn thờ
Dừng chân biển cát, ngồi chờ bến sông
Hàng cây xanh đứng đợi mong
Sông quê in bóng nguyệt lồng soi gương
Rượu đây vui với bạn đường
Nâng ly thưởng hội trùng dương quên đời.
Lan Sơn nằm ở Thạch Môn Sơn, phía nam huyện Khánh Phù, tỉnh Tứ Xuyên. Tương truyền rằng ở đó có nhiều cây lan, cho nên mới được gọi là Lan Sơn.

[1] Là mùng 9 tháng 9. Vì số 9 là số dương, 2 số 9 là 2 số dương, nên gọi là trùng dương. Tục đời xưa, đến ngày ấy là người ta thưởng hoa cúc, uống rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ