26/09/2022 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam tam đài từ kỳ 2
江南三台詞其二

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 16:56

 

Nguyên tác

青草湖邊草色,
飛猿岭上猿聲。
萬里湘江客到,
有風有雨人行。

Phiên âm

Thanh thảo hồ biên thảo sắc,
Phi viên lĩnh thượng viên thanh.
Vạn lý Tương giang khách đáo,
Hữu phong hữu vũ nhân hành.

Dịch nghĩa

Sắc cỏ bên bờ hồ màu xanh,
Vượn hú chuyền nhảy trên đỉnh núi.
Khách đã đến sông Tương nơi xa xôi vạn dặm này,
Người đi trong mưa gió.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc cỏ bờ hồ xanh xanh
Trên non vượn hú chuyền cành
Khách đến sông Tương vạn dặm
Người trong mưa gió đi nhanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Giang Nam tam đài từ kỳ 2