22/05/2024 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu hứng kỳ 5
偶興其五

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 19:28

 

Nguyên tác

有一人焉良可哀,
破衣殘笠色如灰。
避人但覓道傍走,
知是升龍城裏來。

Phiên âm

Hữu nhất nhân yên lương khả ai,
Phá y tàn lạp sắc như hôi.
Tị nhân đãn mịch đạo bàng tẩu,
Tri thị Thăng Long thành lý lai.

Dịch nghĩa

Có một người sao rất đáng thương,
Áo rách, nón rách, sắc mặt như tro.
Tránh người khác thà tìm vào lề đường mà đi,
Biết đó là người từ thành Thăng Long lại.

Bản dịch của Đàm Giang

Có một người vẻ thật đáng thương
Da sạm tro, áo nón rách bươm
Tránh người đi rảo bên mé lộ
Ra người Thăng Long mới về thành.
Tình cảnh ngơ ngác của người miền Bắc, tôi cũ nhà Lê, mới vào Huế, ở giữa những người của nhà Nguyễn, không phải là vai vế của mình. Người này chính là Nguyễn Du.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ngẫu hứng kỳ 5