11/08/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên
鵲橋仙-夜聞杜鵑

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 00:03

 

Nguyên tác

茅簷人靜,
蓬窗燈暗,
春晚連江風雨。
林鶯巢燕總無聲,
但月夜常啼杜宇。

催成清淚,
驚殘孤夢,
又揀深枝飛去。
故山猶自不堪聽,
況半世飄然羈旅!

Phiên âm

Mao thiềm nhân tĩnh,
Bồng song đăng âm,
Xuân vãn liên giang phong vũ.
Lâm oanh sào yến tổng vô thanh,
Đán nguyệt dạ thường đề đỗ vũ.

Thôi thành thanh lệ,
Kinh tàn cô mộng,
Hựu giản thâm chi phi khứ.
Cố sơn do tự bất kham thính,
Huống bán thế phiêu nhiên ky lữ!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhà tranh người lặng,
Khoang thuyền đèn mờ,
Đêm xuân đầy sông mưa gió.
Oanh rừng én tổ thảy im bơi,
Riêng tiếng kêu trăng, con đỗ vũ.

Não người nhỏ lệ,
Gọi tỉnh giấc mơ,
Rồi cành sâu bay tìm nơi đỗ.
Ngay quê nhà nghe cũng thấy bên tai,
Huống nửa đời lênh đênh khách trọ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên