28/11/2022 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2
陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 25/06/2008 02:16

 

Nguyên tác

雨來沾席上,
風急打船頭。
越女紅裙濕,
燕姬翠黛愁。
纜侵堤柳繫,
幔卷浪花浮。
歸路翻蕭颯,
陂塘五月秋。

Phiên âm

Vũ lai triêm tịch thượng,
Phong cấp đả thuyền đầu.
Việt nữ hồng quần thấp,
Yên cơ thuý đại sầu.
Lãm xâm đê liễu hệ,
Mạn quyển lãng hoa phù.
Quy lộ phiên tiêu táp,
Pha đường ngũ nguyệt thu.

Dịch nghĩa

Mưa đến thấm ướt trên chiếu,
Gió thổi mạnh đập vào đầu thuyền.
Quần hồng của cô gái đất Việt ướt nước mưa,
Nét kẻ trên mày của cô gái đất Yên cũng vương sầu.
Buộc dây neo lại, lẫn lộn trong liễu rủ,
Cuộn rèm lên, trông thấy hoa trôi nổi trên sóng nước.
Trên đường về, hoa cỏ tàn rụng bay tơi tả,
Cảnh vật mới tháng năm mà như đã sang thu.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chiếu ngồi thấm đẫm mưa sa
Ào ào gió tạt đập qua đầu thuyền
Quần hồng gái Việt ướt mem
Mày xanh thiếu nữ đất Yên đượm buồn
Dây chằng liễu rủ neo buông
Cuộn rèm sóng nước dập dờn hoa trôi
Đường về mưa gió tơi bời
Tháng năm mà cảnh như hồi sang thu
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2