06/06/2023 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mảnh vườn nhà

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:13

 

Đá xếp là sông núi
Cây vườn là đại ngàn
Vẫn nước non tắm gội
Vẫn trăng dõi giang san
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Mảnh vườn nhà