30/03/2023 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi cho phải nghĩa

Tác giả: Vũ Tam Tập

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 20:59

 

Biết nghĩa làng chơi đã mấy người
Chơi cho phải nghĩa mới là chơi
Chơi không có nghĩa là chơi nhảm
Đúng nghĩa thì chơi, chẳng nữa thôi
Chớ có mê chơi mà bỏ nghĩa
Chơi mà trái nghĩa, chả nên chơi
Thà hồ chơi mãi, đừng quên nghĩa
Giữ nghĩa mà chơi, nhớ lấy lời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tam Tập » Chơi cho phải nghĩa