05/12/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
五月十二日觀縣試

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:17

 

Nguyên tác

會同祠外日西斜,
宿雨黄泥沒碧莎。
正是文章辛苦地,
美人堂上太驕訛。

Phiên âm

Hội đồng từ nguyệt nhật tây tà,
Túc vũ hoàng nê một bích ta.
Chính thị văn chương tân khổ địa,
Mỹ nhân đường thượng thái kiêu ngoa.

Dịch nghĩa

Họp nhau bên ngoài nhà thờ, mặt trời đã xế chiều,
Mưa đêm đưa bùn vàng chôn vùi cỏ biếc.
Đúng thật là văn chương là đất cay đắng khổ ải,
Người đẹp trên nhà quá kiêu ngoa

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tụ tập ngoài đền lúc xế trưa,
Bùn vàng vùi cỏ biếc đêm mưa.
Văn chương quả thật là cay đắng,
Người đẹp trên nhà quá khảnh ngoa.
Hai câu cuối có thể hiểu theo nhiều cách:
- So sánh một nghịch cảnh: trong khi các sĩ tử phải làm bài thi ở ngoài bãi bùn lầy, thì có những ả là vợ hoặc con gái các giám khảo lại ngang nhiên kiêu ngoa ở trong dinh các quan.
- Để đạt được chức vị rất chật vật.
- Nàng thơ quá kiêu kỳ, đỏng đảnh, để đạt cái vi diệu, uyên áo rất khó khăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí